เทคโนโลยีดิจิตอลอาจนำไปสู่ความเข้มข้นของตลาด

Warwick เตือนว่าเทคโนโลยีดิจิตอลอาจนำไปสู่ความเข้มข้นของตลาดดังนั้นผู้กำหนดนโยบายต้องมั่นใจว่ามีการแข่งขันและความโปร่งใสในตลาด เด็กควรได้รับการศึกษาเพื่อรักการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งจะช่วยให้พวกเขาทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้การพัฒนาทักษะทางอารมณ์ยังคงเพิ่มความสำคัญต่อเด็กในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

และจะช่วยให้พวกเขาหางานทำในภายหลังได้อีกด้วย ผู้เริ่มต้นธุรกิจชาวไทยหลายรายได้เปิดบูธที่ฟอรัม Builkone ซึ่งให้บริการจัดหาซอฟต์แวร์สำหรับซัพพลายเออร์วัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา นายฐิติกรณ์ชานสันผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ บริษัท บูโดโกนกล่าวว่า บริษัท ฯ ได้ขยายธุรกิจไปยังประเทศพม่าและลาวแล้วมองไปข้างหน้าเพื่อขยายสู่ประเทศอาเซียน