ลักเซมเบิร์กมีความหนาแน่นของประชากร

ลักเซมเบิร์กมีความหนาแน่นของประชากรต่ำสุดหลังคูเวตซิตีและซิดนีย์และเมลเบิร์น ยังเป็นพื้นที่ว่างที่ไม่ค่อยเข้าเมือง ชาวสิงคโปร์และไทเปพอใจกับการคมนาคมสาธารณะของเมืองมากที่สุดขณะที่เมืองไลพ์ซิกเยอรมนีและมอนต์เพเลียร์ประเทศฝรั่งเศสมีระดับความแออัดที่ต่ำที่สุด ในหมวดการรักษาความปลอดภัยซึ่งอัตราการถูกโจรกรรม

และการฆาตกรรมเฉลี่ยอย่างเป็นทางการถูกถ่วงน้ำหนักเมื่อเทียบกับข้อมูลขององค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับการรับรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยต่อหัวประชากร – อาบูดาบีได้รับการตัดสินว่าเป็นสถานที่ที่ “ปลอดภัย” ที่สุดในการอยู่อาศัยของประชาชน , ญี่ปุ่นในสถานที่ที่สอง